• opracowania map do celów projektowych (papierowych, cyfrowych –mmp, map, dwg, dgn, dxf)
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia i wskazania granic
 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego
 • pomiary sytuacyjna – wysokościowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary realizacyjne
 • wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze
  • budynków mieszkalnych
  • hal i obiektów przemysłowych
  • gazociągów, wodociągów, kanalizacji, innych mediów
  • linii energetycznych, telekomunikacyjnych
  • innych obiektów liniowych, powietrznych, kubaturowych
 • pomiary kontrolne, badanie odkształceń i przemieszczeń obiektów

 

Wdrożenie innowacyjnych usług geodezyjnych przy wykorzystaniu zintegrowanych technologii pomiarowych w postaci fotogrametrii niskiego pułapu z drona oraz naziemnych pomiarów satelitarnych GNSS

Nową usługą będą usługi geodezyjne przy wykorzystaniu zintegrowanych technologii pomiarowych w postaci fotogrametrii niskiego pułapu z drona oraz naziemnych pomiarów satelitarnych GNSS.

 • geodezyjna obsługa inwestycji wielkopowierzchniowych:
 • zbiorniki wodne
 • wały przeciwpowodziowe
 • kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe
 • farmy fotowoltaiczne
 • pomiary pod analizy środowiskowe
 • szybkie pomiary i obliczenia mas ziemnych na każdym etapie budowy oraz składowanych materiałów sypkich
 • pomiary w celu pozyskania modeli dachów budynków pod analizy rozmieszczenia paneli instalacji fotowoltaicznych
 • inspekcja wideo-geodezyjna trudnodostępnych obiektów.

Umożliwia to szczegółową analizę techniczną obiektów trudnodostępnych takich jak dachy, kominy przemysłowe, linie energetyczne, elementy konstrukcyjne czy mosty oraz wyżej wspomniane wały i zbiorniki wodne. Inspekcja wideo-geodezyjna ma szerokie zastosowanie w leśnictwie i rolnictwie w celu określanie powierzchni drzewostanu i zasiewów jak również określani i identyfikowania szkód.

Inspekcja wizyjna może być również połączona z pomiarem. System umożliwia również w przypadku wykrycia jakiejś nieprawidłowości wykonanie dodatkowego pomiaru, poprzez wykonanie zdjęć według zaprogramowanego przez nas schematu bądź w ręcznej kontroli użytkownika.

 • inspekcja termowizyjna – zastosowanie takiej kamery pozwalają na pozyskanie informacji odnośnie temperatury danego obiektu. Technologia jest stosowana do analiz stanu technicznego różnorodnych obiektów. W przypadku linii energetycznych możemy wykrywać uszkodzenia linii, w architekturze mostki cieplne. Termowizja jest również doskonałym narzędziem do analizy stanu technicznego paneli fotowoltaicznych, umożliwiającym wykrywanie nieprawidłowości działania oraz usterek.
 • inspekcja wideo i termowizyjna w celu poszukiwania zaginionych.