Artur Ertman -właściciel
inż. geodeta uprawniony 20074, absolwent UR Kraków

Andrzej Wilk
mgr inż. geodeta uprawniony 19987,  absolwent UR Kraków